FURTHER READING


Andrzej Panufnik Manuscript Collection.  British Library.  Catalogue nos.72097-72241.

Panufnik Manuscript collection on microfilm.  Warsaw University Library, ‘Gabinet Zbiorów Muzycznych – Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku’.

 

 

Books, booklets and doctoral theses

Andrzej Panufnik. Impulse and Design in my Music. London: Boosey & Hawkes, 1974.

Andrzej Panufnik. Composing Myself. (Autobiography), 1987, Methuen London.

Andrzej Panufnik. Panufnik o Sobie,  Polish translation of Panufnik’s autobiography, Composing Myself. 1990 tr. Marta Glińska with Professor Ludwig Erhardt, published by Nowa.

Beata Bolesławska.  Panufnik, biography, published by PWM, 2001.Translation for Ashgate Academic Publishers currently in progress.

Beata Bolesławska-Lewandowska.  Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music after 1956. Doctoral thesis Cardiff University. 2010.

Beata Bolesławska-Lewandowska, Lech Dzierżanowski. Andrzej Panufnik 1914-1991. CD-rom in English and Polish.  Noyamundi, Poland

Tadeusz Kaczyński. Andrzej Panufnik i jego muzyka [A. Panufnik and his Music]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.

Bernard Jacobson. A Polish Renaissance (20th Century Composers): Panufnik, Lutosławski, Penderecki and Górecki. Phaidon Press, 1996.

Jadwiga Paja-Stach. Andrzej Panufnik’s Music and Its Reception. Edited Papers for  international conference in Krakow November 2001.

Ewa Siemdaj.  Twórczość symfoniczna [Andrzej Panufnik’s Symphonic Works] 2003; this book was nominated for the Długosz Prize);

Ewa Siemdaj. Pomiędzy uczuciem a intelektem: Geneza autoreflekcji muzycznej Andrzeja Panufnika, in Muzyka polska 1945-1995:i.  Akademia Muzyczna, 1996.

Krystyna Jaraczewska-Mockałło. Andrzej Panufnik: Katalog dzieł i bibliografia [Catalogue of Works and Bibliography]. Series: Prace Biblioteki Głównej. no. 21. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1997.

Dr. Krzysztof Stasiak. An Analytical Study of the Music of Andrzej Panufnik, Queen’s University, Belfast, 1990 .

Katarzyna Szymańska-Stułka. Idiom polski w Twórczości Andrzeja Panufnika. Akadamia Muzyczna im. Fryderyka Chopina Warszawa 2006.

 

 

Obituaries

Meiron Bowen. Music of the Spheres .The Guardian, London,  28.x.91.

Unsigned. Sir Andrzej Panufnik.  The Times, London, 28.x.91.

Unsigned. Sir Andrzej Panufnik.  The Telegraph, London, 28.x.91.

Norman Lebrecht. Sir Andrzej Panufnik. The Independent London, 28.x.1991.

Norman Lebrecht. Tribute to Sir Andrzej Panufnik.  Panorama Magazine of Panasonic, 1991.

Mark Stephenson. Hommage.  Panorama Magazine of Panasonic, 1991

 

 

Articles in Tempo Magazine, published by Boosey & Hawkes

Beata Bolesławska. Andrzej Panufnik and the Pressures of Stalinism in Post-war Poland.  Tempo: A Quarterly Review of Modern Music no. 220, April 2002

Harold Truscott.  The Achievement of Andrzej Panufnik. Tempo: 1987

Andrzej Panufnik. About my Autumn Music and Universal Prayer. Tempo no.96, Spring 1971: 11-15.

Calum MacDonald. Recordings. Tempo no. 99, April 1972: 31-34.

Nigel Osborne. Panufnik at 70. Tempo. 1984.

Andrzej Panufnik.  Homage to Béla Bartók.  Tempo no. 136, March 1981: 3-5.

 

 

Articles in Ruch Muzyczny

Bohdan Pociej. Opus pośmiertne Andrzeja Panufnika.  Ruch Muzyczny no. 3, 1992.

Calum MacDonald. O muzyce Andrzeja Panufnika.Ruch Muzyczny 20, October 1983.

Tadeusz Zieliński. Sinfonia di sfere: Andrzeja Panufnika. Ruch Muzyczny 28 no. 20 1984.

Barbara Smoleńska. Concerto festivo Andrzeja Panufnika. Ruch Muzyczny no. 20, 1984.

Tadeusz Kaczyński. Sinfonia Votiva – trzy zbliżenia.  Ruch Muzyczny 19, September 1983: 3-5.

Zygmunt Mycielski. Na krańcach dyscypliny: Universal Prayer Andrzeja Panufnika. Ruch Muzyczny No.21 (1977).

Zygmunt Mycielski. I Symfonia Panufnika.  Ruch Muzyczny no.6 (1945)

Stefan Kisielewski. Życie muzyczne pod okupacją [Musical Life during the Nazi German Occupation]. Ruch Muzyczny No.1, 1945.

Zygmunt Mycielski. Panufnik – 5 Pieśni Ludowych [Panufnik – 5 Folk Songs]. Ruch Muzyczny no.13/14 (1946).

 

 

Further articles

Bohdan Pociej. Odejście Andrzeja Panufnika. Notatki o muzyce. Tygodnik Powszechny no. 47, 1991.

Jillian White. By Invitation: Panufnik’s return to Warsaw after 37 years. The Independent. London. 1990

Andrzej Panufnik. Szymanowski. Talk for the BBC. 1962. To go with performance of Stabat Mater w. BBC Symphony Orch conducted by AP. published British Institute of Recorded Sound.

John Rockwell. Panufnik conducts his music. New York Times. 25.vi.88.

Andrew Porter.  Musical Events: Arboresque. The New Yorker.  10.12.84.

Andrew Porter.  Musical Events: Festival fare. The New Yorker.  8.viii.88.

Andrew Porter.  Musical Events. Harmonious. The New Yorker 15.i.90.

Jadwiga Paja-Stach. Panufnik’s Autumn Music. Transfiurations of Microstructures & Expression of the work.Studien zur Wertungsforschung no. 40

Jadwiga Paja-Stach. Motywy religijne i narodowe w twórczości Andrzeja Panufnika : Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, ed. A. Jarzębska, Z. Fabiańska, A. Sitarz,

Jadwiga Paja-Stach. “Hommage a Chopin” of Andrzej Panufnik in the context of his works based on Polish folk music, in: Chopin and His Work, 2003 Mus.Iagellonica.

Robert Maycock. Lines of Approach. Interview.  Classical Music, 23 September 1989.

Jerzy Peterkiewicz and Andrzej Panufnik. Three Conversations. New Literary History 15 ,1984.

James Helme Sutcliffe. Panufnik: Poland’s Musical Citizen of the World.  International Herald Tribune, September 27, 1989.

Fiona Maddocks. Tomorrow, the Polish-born composer Andrzej Panufnik is 75 years old. Interview..   The Independent, 29 September 1989.

Andrzej Panufnik. Pre-Prom Talk for Promenade Concert, Royal Albert Hall,  July 27, 1989, typescript.

Stephen Walsh. Small is excellent. The Observer. London 19Conrad Wilson. Panufnik Conjures up his Arboreal Magic. The Scotsman, November 13, 1989.

Jawiga Paja-Stach. Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy: section “Kompozytorzy XX wieku urodzeni przed 1900” [Polish composers born through 1900], in: Encyklopedia Muzyczna PWM, tom 8 i 9 Kraków 2007.Zdzisław Broncell.  Jubileusz Andrzeja Panufnika. [The Jubilee of A. P.]. Kultura, Paris, No.12,1984.

Andrzej Panufnik. Po hitlerowskim wstrząsie i ożywczej atmosferze Paryża… Interview. [After the Shock of Hitler and the Revitilizing Atmosphere of Paris]. Wiadomości Codzienne, 22.vii.1939.,

Andrzej Panufnik. Abstrakcja w muzyce współczesnej. Refleksje i uwagi. [Abstraction in Contemporary Music: Reflections and Remarks]. Muzyka Polska 78, 1937: 365-369.

Felicjan Szopski. “Popis Konserwatorium.” [A Display of the Conservatory]. Kurier Warszawski 18.vi.1936.

Maklakiewicz, Jan. Kompozytorskie orlęta z Warszawy. [Compositional Eaglets From Warsaw]. Kurier Poranny, 11 April 1936.